Homepagina

Voortgang

 • Organisatie wordt ingericht
 • Inschrijving gestart
 • Procedure wordt gestart
 • Procedure loopt
 • Uitspraak

De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij
miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name
de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle
veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de
uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de
berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen. Stikstofclaim wilt de schade die het kabinet en gedeputeerde staten gaan
veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen.

Voorziene schades

 • Uit de stikstofbrief van minister Schouten kan het beeld ontstaan dat het aantal
  ‘piekbedrijven’ naar schatting 100 tot 150 stuks zal bedragen. In de tweede ronde echter, zijn de provincies aan zet, die momenteel in kaart brengen welke bedrijven teveel stikstof uitstoten op aangrenzende natuurgebieden (op basis van het AERIUS-model!). Uit de
  handreiking voor provincies blijkt dat de provinciale stikstofmaatregelen naar schatting
  duizenden bedrijven zullen treffen, in alle sectoren: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee.
 • Bedrijven die binnen een straal van circa 1 km van natuurgebieden liggen, wordt
  ontwikkelruimte afgenomen, waardoor deze bedrijven in waarde dalen of onverkoopbaar
  worden.
 • Latente ruimte, productierechten en/of milieu-productieruimte worden afgenomen zonder
  (voldoende) financiële compensatie.
 • De overheid is voornemens maatregelen te treffen op grond van het rekenmodel AERIUS,
  dat nooit getoetst is met metingen en grote onzekerheden kent (het RIVM rapporteert een
  onzekerheid van 50 – 100% op de depositieberekeningen). De Commissie Remkes spreekt in
  zijn eerste advies van een model dat in belangrijke mate is gebaseerd op aannames.
  In 2020 – 2023 zal de depositie worden gemeten, de verwachting is dat de metingen tot
  andere uitkomsten leiden dan het AERIUS-model. Bij overhaast invoeren van maatregelen op
  grond van aannames bestaat het risico dat zaken in werkelijkheid anders blijken te liggen. En
  ondernemers voor niets of op de verkeerde kosten zijn gejaagd.
 • De Commissie Remkes stelt dat 46 procent van de stikstofuitstoot op het conto komt van de
  veehouderij. De media heeft hier veel aandacht aan besteed. Naar nu blijkt, beschikken
  duizenden bedrijven die stikstofoxiden uitstoten (industriële bedrijven) veelal niet over een
  Natuurbeschermingswetvergunning, omdat dit niet aan de orde was. Deze bedrijven zijn
  daardoor ook buiten de statistieken gevallen. De boerenbedrijven waren wel volledig in
  beeld, en kregen ‘de volle laag’ van politici en milieuorganisaties, wat imagoschade heeft
  gegeven.

Aanmelden als gedupeerde

U betaald hiervoor €150,- ex. btw. De factuur sturen wij per e-mail.