Over ons

De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen.

Stikstofclaim wil voorkomen dat voor de agrarische sector nadelige regelgeving op het gebied van stikstof in werking treedt. Zo nodig zal Stikstofclaim een of meerdere procedures starten waarbij wordt verzocht dergelijke regelgeving buiten werking te stellen.

De stichting die op 9 oktober aan haar taak is begonnen, vertegenwoordigt alle landbouwsectoren. Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team
van juristen en advocaten.

Het bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij), Marcel Doeschot (intensieve veehouderij), Aalt den Herder (pluimveehouderij) en Piet Faber (pluimveehouderij).

Stichting stikstofclaim heeft juridische ondersteuning door meester Franca Damen van Damen Legal ter Drunen en meester Fuller van Benthem Gratama Advocaten ter Zwolle.

Bestuur

Voorzitter
John van Spithoven
Secretaris
Mieke Smits
Penningmeester
Nienke Koopmans
Bestuursleden
Marcel Doeschot
Aalt den Herder
Piet Faber