Over ons

De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij
miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name
de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle
veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de
uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de
berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen. De nieuwe
juridische organisatie Stikstofclaim wil de schade die het kabinet en gedeputeerde staten gaan
veroorzaken met onzorgvuldig handelen, op de overheid verhalen. De stichting die op 9 oktober
aan haar taak begint, zal alle veehouderijsectoren vertegenwoordigen. Het bestuur, bestaande uit
vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team
van juristen en advocaten.

De organisatie wordt momenteel ingericht en binnenkort zal de website stikstofclaim.nl online zijn.
Het bestuur bestaat uit: John Spithoven (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij),
Nynke Koopmans (penningmeester, melkveehouderij), Marcel Doeschot (intensieve veehouderij),
Aalt den Herder (pluimveehouderij) en Piet Faber (pluimveehouderij).

Stichting stikstofclaim heeft juridische ondersteuning door meester Franca Damen van Kneppelhout & Korthals Advocaten ter Rotterdam en meester Fuller van Benthem Gratama Advocaten ter Zwolle.

Vanwege de vernieuwde wetgeving omtrent banken en stichtingen zal het even duren voordat we een rekeningnummer beschikbaar hebben.

Bestuur

Voorzitter
John van Spithoven
Secretaris
Mieke Smits
Penningmeester
Nienke Koopmans
Bestuursleden
Marcel Doeschot
Aalt den Herder
Piet Faber