Over ons

De Rijksoverheid en de Provincies staan op het punt stikstofmaatregelen te treffen, waarbij miljarden euro’s aan economische waarde van de agrarische sector worden afgenomen. Met name de maatregelen die Provincies voornemens zijn te treffen, zullen vergaand zijn en alle veehouderijsectoren treffen. De overheid zal haar maatregelen nemen op grond van de uitkomsten van rekenmodel AERIUS van het RIVM, dat een onzekerheid rapporteert in de berekeningen van 50 – 100% (bron RIVM) en nooit gevalideerd is met metingen.

Stikstofclaim wil voorkomen dat voor de agrarische sector nadelige regelgeving op het gebied van stikstof in werking treedt. Zo nodig zal Stikstofclaim een of meerdere procedures starten waarbij wordt verzocht dergelijke regelgeving buiten werking te stellen.

De stichting die op 9 oktober aan haar taak is begonnen, vertegenwoordigt alle landbouwsectoren. Het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende veehouderijsectoren, wordt ondersteund door een team
van juristen en advocaten.

Het bestuur bestaat uit: Jan Cees Vogelaar (voorzitter), Mieke Smits (secretaris, melkveehouderij), Marcel Doeschot (intensieve veehouderij),  Piet Faber (penningmeester, pluimveehouderij), Leonie Bosch-Chapel.

Stichting Stikstofclaim heeft juridische ondersteuning door Mr. Robert van den Broek Advocaten, Mr. Franca Damen van Damen Legal ter Drunen en Mr. Fuller van Benthem Gratama Advocaten ter Zwolle.

Bestuur

Voorzitter
Jan Cees Vogelaar
Secretaris
Mieke Smits
Penningmeester
Piet Faber
Bestuursleden
Marcel Doeschot
Leonie Bosch-Chapel

Adviseur: John Spithoven

Statuten

De statuten van Stichting Stikstofclaim zijn hier in te zien: Statuten Stichting Stikstofclaim