Gezocht: Topjurist (met track record) op het gebied van onteigening

Stikstofclaim bereidt zich voor op de slag om de groene ruimte en de toekomst van de veehouderij

Op ‘zwarte maandag’ 6 september publiceerde PBL haar quick scan van twee beleidsvarianten, gericht op stikstofreductie. Beide varianten gaan uit van onteigening van veehouderijen. Het demissionair kabinet had hierom verzocht. Een nieuw dieptepunt in dit stinkende dossier. Onteigening staat haaks op de belofte van ‘vrijwillige bedrijfsbeëindiging’ en ‘toekomstperspectief voor de veehouderij’. SSC neemt deze ontwikkeling serieus en gaat haar team van juristen per direct uitbreiden. Topjuristen op het gebied van onteigening wordt gevraagd in contact te treden met het bestuur.

 

SSC laat boerengezinnen niet zonder slag of stoot verjagen

Boerengezinnen onderhouden generaties lang hun bedrijf en de landbouwgronden. Met zorg voor dier en omgeving produceren zij onverstoorbaar ons voedsel in het ritme van de seizoenen. De boeren zijn rentmeester van ons platteland. Zij zorgen voor het kenmerkende Nederlandse landschap, de groene ruimte waar menigeen graag komt recreëren. Op basis van een gecreëerde stikstofcrisis, die vooral juridisch van aard is, probeert men boerenbedrijven op te ruimen. SSC laat dit niet gebeuren. “We laten gezinnen niet zonder slag of stoot van hun boerderij verjagen door Haagse bureaucraten met slinkse verborgen politieke agenda’s. Dit ruikt naar communisme”, aldus John Spithoven.

Maak SSC nog sterker en steun financieel

Het Bestuur van SSC roept alle veehouders in Nederland op om zich aan te sluiten. Voor slechts €150 (ex BTW) maakt u SSC nog sterker om deze #stikstofaffaire een halt toe te roepen. SSC bereidt zich voor op een jarenlange bikkelharde juridische strijd. Ook ketenpartijen en sympathisanten kunnen deze strijd financieel steunen.  Ga daarvoor naar www.stikstofclaim.nl.

 

Topjuristen (met een track record op gebied van onteigening) kunnen zich melden bij Stichting Stikstofclaim via info@stikstofclaim.nl.