Stikstofclaim stelt Staat aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit wanbeleid stikstof

Door het jarenlange wanbeleid van de overheid staat het stikstofdossier inmiddels volledig schaakmat. Er is sprake van een aaneenschakeling van rechtsongelijkheid, niet onderbouwde en verkeerde aannames, onbewezen modelberekeningen en misbruik van cijfers. Deze situatie levert grote onzekerheid en schade op en drijft boeren soms tot wanhoop.

De Staat is verantwoordelijk voor de situatie waarin initiatiefnemers met PAS-berekeningen en/of PAS-meldingen sinds 29 mei 2019 verkeren. Stichting Stikstofclaim (SSC) heeft daarom advocaat Mr. Franca Damen opdracht gegeven de Staat – op voorhand – aansprakelijk te stellen voor alle schade die boeren reeds hebben geleden en/of nog zullen lijden.

Naast de noodzaak tot snelle legalisatie van de PAS-meldingen, lijkt de situatie rondom bemesten en beweiden een steeds groter probleem te worden. Terwijl de overheid al ruim zes jaar weet dat er voor bemesten en beweiden een natuurvergunning nodig kan zijn, blijven de Provincies de kop in het zand te steken en ondernemen hier geen actie op. De overheid had hiervoor feitelijk al lang een beoordelingskader kunnen ontwikkelen. Nu dit nog steeds niet is gebeurd en zij dus wederom in gebreke blijft fatsoenlijk beleid op te stellen, stelt SSC de overheid ook hier op voorhand aansprakelijk voor de schade die hieruit eventueel voortvloeit.

Tevens heeft SSC een voorbeeldbrief op laten stellen door Mr. Damen welke de aangesloten boeren bij SSC zelf kunnen sturen naar het LNV waarin zij ook individueel de Staat aansprakelijk stellen voor de schade die zij ondervinden voor het niet hebben van een geldige vergunning (financieringsproblemen of stil gelegd worden na handhaving).

 

Download hier de brief die de advocaat van Stikstofclaim verzond aan het ministerie van LNV: Stikstofclaim – brief aan LNV