Stikstofclaim vraagt LTO Nederland informatie te delen

Stikstofclaim heeft LTO Nederland verzocht informatie over het stikstofdossier die de Nederlandse veehouderij raakt, te delen. Het gaat specifiek om informatie uit de gesprekken met het demissionaire kabinet, VNO NCW, Bouwend Nederland en andere (niet agrarische) belangenbehartigers c.q. stakeholders.

Het verzoek van stikstofclaim aan LTO Nederland kunt u hier downloaden: BriefSSC-LTONederland