Falend stikstofbeleid bedreigt toekomst boerengezinnen

Kabinet volhard in focus op modellen, stikstof en krimp van de veehouderij

Op vrijdag 10 juni 2022 heeft het kabinet haar plannen gepresenteerd, om de door haarzelf bepaalde absurde stikstofdoelen te halen. Zorgvuldig is toegewerkt naar dit moment, om te kunnen stellen dat er geen andere uitweg is. De landkaart met stikstofreductiezones van 12, 47, 58, 70 en meer dan 95% stuurt op het saneren van de veehouderij in grote delen van Nederland. De groene economie lijkt kapot gemaakt te worden door falend overheidsbeleid. De toekomst van boerengezinnen wordt bedreigd, zij moeten plek maken voor uitbreiding van natuur en grijze economie.

Het Rijk houdt krampachtig vast aan modellenwereld

De Kritische Depositie Waarden (KDW) zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd voor lokaal gebruik, Aerius is niet doelgeschikt met onnauwkeurigheden van meer dan 100% en de wet (wsn) stelt onhaalbare niet doelmatige doelen. Niemand kan onderbouwen welke natuurwinst €25.000.000.000 belastinggeld voor stikstofreductie gaat opleveren, wetende dat meerdere drukfactoren de staat van de natuur beïnvloeden. Zoals de waterhuishouding. Toch kiest dit kabinet er niet voor om haar eigen slechte wet -en regelgeving te repareren.  Men houdt ook in het Nationaal Plan Landelijk gebied (NPLG) halsstarrig vast aan de modellen en dwangmatige focus op stikstof, omdat dit goed uitkomt voor het realiseren van het politieke doel, krimp van de veehouderij. En uitbreiding van de natuur met minimaal 100.000 hectare. Komt Nederland daarmee nog verder op slot te zitten, doordat de stikstofruimte nog verder wordt ingeperkt?

Innovatie niet gewenst door het Rijk, focus op krimp veehouderij desnoods met dwang

Al vanaf het aanbieden van het rapport ‘Uit een gecreëerde stikstofimpasse’ door het Landbouw Collectief in november 2019 is duidelijk dat initiatieven om stikstof te reduceren via innoveren en investeren, niet gewenst zijn. Die route wordt stelselmatig gefrustreerd, omdat reducties onvoldoende geborgd zouden zijn en niet ‘onontkoombaar’. Het Rijk wil perse dat de veehouderij fors krimpt. Desnoods met dwang. Gaan de provincies daaraan meewerken? Of zorgen ze dat er ruimte komt voor innoveren en investeren?

De provincies zijn aan zet en moeten kleur bekennen

De provincies mogen tot juli 2023 hun Provinciale Plan Landelijk Gebied (PPLG)  inleveren om de landbouw te saneren, ter ‘executie’ van Rijksbeleid. Veel provinciehuizen hebben de kaartjes voor PPLG al op de plank liggen, terwijl boeren al maanden meepraten en dachten invloed te hebben in de Gebiedsgerichte Aanpak. Na het versturen van diverse brandbrieven van de landbouw leek er ruimte komen om de gebiedsaanpak te baseren op de werkelijke staat van de natuur, met minder dwangmatige focus op stikstof en bijbehorende modellen (Aerius, KDW). Helaas een illusie, want het NPLG is bijna volledig gericht op stikstof. Sterker nog: alleen stikstof uit de landbouw. Ammoniak van buiten de landbouw en stikstofoxiden blijven (grotendeels) buiten beschouwing.

Met de PPLG-en in de hand gaan de provinciebestuurders de komende periode langs de Ministers van der Wal en Staghouwer, om daar  budget te krijgen uit het stikstoffonds. Het lijkt er op dat de gedeputeerden hun best gaan doen om de Ministers gunstig te stemmen. Wanneer de sanering van het platteland begint en de boerengezinnen vertrekken, zullen zij dan als valse profeten spreken en hun handen in onschuld wassen? Omdat de provincie nu eenmaal niet anders kon en Rijksbeleid moest uitvoeren. Of bekennen GS en PS kleur en zorgen ze dat het NPLG wordt aangepast, gericht op werkelijke verbetering van de staat van de natuur, met maatwerk in de gebieden op basis van een goede diagnose in het veld? Mogelijk dat de provinciale verkiezingen van 15 maart de provinciale politici motiveert om het oor goed te luisteren te leggen bij de bevolking, die massaal achter hun boeren staat.

Agri en food: kom in actie!

De komende 12 maanden zijn cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse veehouderij en de aanpalende bedrijvigheid. Laten we onze mooie groene economie kapot maken? Staan we toe dat veehouders met hun gezinnen worden gedwongen te stoppen met het levenswerk van generaties, zonder dat duidelijk is welke natuurwinst dat oplevert? Of komt de gehele agri-en foodsector in actie? Het bestuur van Stichting Stikstofclaim (SSC) zal zich blijven verzetten tegen het onrecht a.g.v. falend stikstofbeleid. Samen met haar advocaten bereidt SSC zich voor op een lange juridische strijd, om de belangen van aangeslotenen te verdedigen. Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet tot plicht!

Maak SSC nog sterker en steun financieel

Het Bestuur van SSC roept alle veehouders in Nederland op om zich aan te sluiten. Voor slechts €150 (ex BTW) maakt u SSC nog sterker, om deze #stikstofaffaire een halt toe te roepen. Ook ketenpartijen en sympathisanten kunnen SSC financieel steunen.  Ga daarvoor naar www.stikstofclaim.nl.