Gelderland maakt fout bij kartering leefgebieden zwarte specht en draaihals op Veluwe

Stikstofclaim constateert dat Provincie Gelderland de leefgebieden van de zwarte specht en de draaihals op de Veluwe niet correct heeft ingetekend. De Provincie had de leefgebieden moeten intekenen op de locaties waar deze vogels werkelijk leven. De Provincie heeft echter ook duizenden hectares leefgebied ingetekend op locaties waar zij de vogels in de toekomst wenst. Provincie Gelderland vraagt uiterste juridische precisie van agrariërs, waar het gaat over stikstof en natuur. Maar neemt het zelf niet zo nauw. Stikstofclaim heeft gedeputeerde Peter Drenth verzocht de kaart in Aerius in overeenstemming te brengen met het LNV-beleid.

Stikstofmodel Aerius maakt gebruik van natuurkaarten, waarop de leefgebieden van beschermde soorten nauwkeurig zijn ingetekend. Tweede Kamerleden stelden in de afgelopen jaren meerdere vragen over de wijze van intekenen van deze leefgebieden. Toenmalig minister Schouten antwoordde daarop dat gebieden zijn ingetekend waar de soort daadwerkelijk gebruik van maakt. Provincie Gelderland heeft echter niet alleen de gebieden ingetekend waar de soort daadwerkelijk gebruik van maakt, maar ook duizenden hectares waar de soort in de toekomst wordt gewenst. Dit is niet in lijn met het beleid van de LNV-minister. Stikstofclaim heeft Peter Drenth, verantwoordelijk gedeputeerde bij Provincie Gelderland, hierop gewezen. Tevens is de gedeputeerde verzocht de natuurkaart in Aerius hierop aan te passen.

“Provincie Gelderland vraagt uiterste juridische precisie van de agrariërs, waar het gaat over stikstof en natuur. Zij dienen tot op de gram nauwkeuring per hectare te verantwoorden, wat zij aan stikstofdepositie veroorzaken. Er wordt geen enkel risico op verslechtering van een soort geaccepteerd. Er geldt een nultolerantie. Ondertussen vergroot Provincie Gelderland het areaal stikstofgevoelige natuur, door zich te baseren op de gewenste aanwezigheid van stikstofgevoelige vogels en/of habitats. De Provincie hoort de daadwerkelijke aanwezigheid van vogels en habitats als uitgangspunt te nemen”, schrijft Stikstofclaim aan de gedeputeerde. Wat SSC betreft uitsluitend gebaseerd op de situatie ten tijde van de aanwijzing van de N2000 gebieden. Maar zelfs als de Provincie zich wenst te baseren op de ontwikkelingen vanaf de datum van aanwijzing, dan nog zal de werkelijke aanwezigheid van vogels en habitats leidend moeten zijn en niet de ‘gewenste aanwezigheid’.