Haalbaarheidsonderzoek naar juridische procedure ter voorkoming openbaarmaking Gecombineerde Opgaven

Op 6 december 2022 heeft een organisatie een verzoek ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van de Gecombineerde Opgaven (GO) van alle agrarische ondernemingen in Nederland. Het gaat om opgaven op 1 april 2010, 2015, 2020, 2021 en 2022 met per opgave de volgende gegevens: UBN-nummers, KVK-nummers, adressen, aantal geregistreerde landbouwhuisdieren, staltype waarin de dieren worden gehouden, of deze onderneming actief, gestopt of tijdelijk niet actief is.

Stikstofclaim (SSC) heeft onderzoek laten verrichten door haar juridische team, naar de haalbaarheid om te voorkomen dat de gegevens uit de gecombineerde opgaven openbaar werden gemaakt. Met het verstrekken van deze data door RVO onder de Wet Open Overheid worden veel privégegevens van aangeslotenen openbaar. Dat is niet wenselijk.

Toch komt ons juridische team tot de conclusie dat RVO een juiste belangenafweging gemaakt heeft. De opgevraagde gegevens vallen onder het verdrag van Aarhus, daar het voor een deel emissiegegevens betreft. Verder is er door een zaak, die speelde in 2021/2022, waarbij de adresgegevens van PAS-melders openbaar gemaakt werden al veel jurisprudentie ontstaan. In die zaak oordeelde de Raad van State dat het publiceren van bijvoorbeeld x- en y-coördinaten van bedrijven niet voldoende was onder het verdrag van Aarhus. Wij verwachten dat een rechter in deze zaak op eenzelfde manier zal oordelen. Publicatie van UBN-nummers zou eventueel bij een rechter voorkomen kunnen worden, maar dat voegt weinig toe aan de bescherming van onze aangeslotenen omdat adresgegevens wel gepubliceerd worden.

SSC betreurt het dat zij niets kan betekenen voor haar aangeslotenen. Maar een zaak starten waarbij op voorhand al bekend is dat deze weinig zinvol is, is een slechte investering.

Lees het juridische memo hier: Memo openbaarmaking GO van agrarische ondernemingen AN