Maak het werk van Stikstofclaim mogelijk in 2024

Beste aangeslotenen,

U heeft zich in de afgelopen jaren aangemeld als gedupeerde bij Stichting Stikstof Claim (SSC) vanwege de gevolgen van het stikstofbeleid voor uw onderneming.  Door uw bijdrage hebben wij op stikstofgebied diverse acties kunnen ondernemen ten behoeve van ons allen. Destijds hebben wij aangegeven dat dit geen jaarlijkse bijdrage betreft, maar dat wij alleen bij u terug zouden komen als daar redenen voor zijn.

In de nieuwsbrief van december 2023 krijgt u op hoofdlijnen een beeld waar SSC het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Daarnaast vertellen we waar we komend jaar aan gaan werken om te zorgen dat er op het gebied van stikstofbeleid een rechtvaardiger beleid komt.

Lees het onderdeel VHR goed in de nieuwsbrief als u bezwaar heeft aangetekend tegen de Vogel- en Habitatrichtlijn en de zitting voor de rechtbank nog moet plaatsvinden.

Naast het voeren van procedures geven we ook met enige regelmaat voorlichting en uitleg over stikstof aan politieke partijen en belangenbehartigers en publiceren we zienswijzen over diverse stikstofaangelegenheden en doen we soms ook praktisch onderzoek.

U zult begrijpen dat bovenstaande zaken en de procedures de nodige kosten met zich mee brengen.

  • Het werk van SSC is grotendeels vrijwilligerswerk van het bestuur en een beperkt aantal uren administratieve ondersteuning.
  • Daadwerkelijk gemaakte reiskosten kunnen worden vergoed en er is ook een gematigde vergoeding voor bestede uren door bestuursleden.
  • Van beide regelingen wordt beperkt gebruik gemaakt door de bestuurders.
  • Advocaten, juridische ondersteuning en onderzoek zijn bij verre de grootste uitgaven.
  • Wij maken geen cijfers bekend. De reden daarvoor is dat we de tegenpartij niet in onze kas willen laten kijken om inzage te verkrijgen in welke procedures wij ons kunnen veroorloven.
  • Wij maken geen gebruik van giften van het agrarische bedrijfsleven. De reden daarvoor is dat wij niet de sticker willen krijgen opgeplakt dat we voor Big Agro werken en niet voor aangesloten boerenbedrijven. Een dergelijke suggestie kan onze positie in de procedures minder sterk maken.

Wij vragen u om ons te helpen ons werk het komende jaar voort te zetten en om naast bovenstaande zaken ook mogelijke nieuwe zaken aan de orde te gaan stellen.

Juridische procedures zijn geen quick wins; ze vreten tijd en energie en ook geld.

Wij constateren dat overheden maar ook Mobilisation van serie procedeerder Johan Vollenbroek steeds vaker last hebben van Stichting Stikstof Claim.

Help ons om de strijd voort te zetten door uw vrijwillige bijdrage over te maken, zodat wij door kunnen gaan met ons werk om te vechten tegen de nadelige regelgeving op stikstofgebied voor de agrarische sector.  Het richtbedrag van € 150 kan ons weer helpen de juridische strijd voort te zetten.

Mocht u ons nogmaals willen steunen dan stellen wij dat zeer op prijs.

U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL64ABNA 0863 5259 03 t.n.v. Stichting Stikstof Claim o.v.v. vrijwillige bijdrage 2023.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

Wij wensen u ondanks alle zorgen fijne feestdagen en alle goeds in het nieuwe jaar.

Ook in dat nieuwe jaar gaan wij weer verder met de strijd tegen het onrechtvaardige stikstof- en natuurbeleid.

Met vriendelijke groet.

 

Het bestuur,

Mieke Smits, Piet Faber, Marcel Doeschot, Jan Cees Vogelaar