Naar een overspannen Nederland

Tunnelvisie en selectieve politiek gekleurde adviezen zetten stikstofdossier verder op scherp

Rapporten, rapporten en nog meer rapporten. De laatste weken buitelen allerlei al dan niet zelfbenoemde adviseurs over elkaar heen om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de oplossing voor het stikstofstofdossier. Zo ook afgelopen week, met uitgelekte plannen voor een ‘ontspannen Nederland’, van een groep met daarin onder andere de heren Erisman, Veerman, Strootman en Poppe. Hetgeen is uitgelekt en de manier waarop deze groep podium krijgt in Den Haag baart grote zorgen. De recente ontwikkelingen dragen vooral bij aan polarisatie en een ‘overspannen Nederland’, waarbij steeds vaker framing en onderbuikgevoel de boventoon voeren. Reden voor Stichting Stikstofclaim om de adviseurs, Minister Schouten en Minister President Rutte aan te schrijven.

Tunnelvisie

Het is opvallend hoe de afgelopen periode een tsunami van eenzijdige en veelal politiek gemotiveerd advies over Nederland wordt uitgestort, gericht op overdrijving van de negatieve effecten van stikstof en krimp van de veehouderij. Er lijkt duidelijk sprake van regie om regeringsbeleid en formatie te beïnvloeden. Zorgelijk is dat al deze rapporten veel podium krijgen in de media en de Haagse arena. Terwijl voor goed onderbouwde kritische vragen met betrekking tot de fundamenten van het stikstofbeleid weinig aandacht is. De tunnelvisie is compleet! Na de #toeslagenaffaire zitten we in een #stikstofaffaire die nog meer onnodige onomkeerbare schade dreigt toe te brengen aan de economie, onze groene ruimte en de Nederlandse Landbouw.

Foute diagnose, behandeling gestart en patiënt overleden

Schandalig! Temeer daar in stukken van de overheid reeds te lezen valt dat wanneer de wettelijk verplichte stikstofreductie is behaald en de staat van de natuur in de toekomst onvoldoende verbetert blijkt, de omgevingswaarden kunnen worden aangepast. Met andere woorden: als stikstof niet het probleem blijkt, gaan we aan de slag met andere factoren die de staat van de natuur beïnvloeden, zoals hydrologie. Een dokter die gaat behandelen, zonder goede diagnose? Behandeling gestart, patiënt overleden! Ieder weldenkend mens snapt dat de echte discussie moet gaan over de inrichting van Nederland. Met een duidelijke visie op demografische ontwikkelingen, huisvesting, mobiliteit, energievoorziening, boomaanplant en ruimte voor de grijze economie. Hoe groen kan/mag Nederland blijven, dat is het echte vraagstuk!

Pleidooi voor goede diagnose als basis van doelmatig beleid

Stichting Stikstofclaim heeft de heren Erisman, Veerman, Strootman en Poppe als ook demissionair Minister Schouten en demissionair Minister President Rutte aangeschreven in een poging om een beleidsmatige dwaling en #stikstofaffaire met grote gevolgen af te wenden.

Download hier de brief die naar Schouten en Rutte is gestuurd: Schouten en Rutte20210628

Download hier de brief die naar de heer Veerman is gestuurd (de heren Erisman, Strootman en Poppe ontvingen dezelfde brief): Veerman_zelfdebrief-Erisman-Strootman-Poppe


Stichting Stikstofclaim blijft de ontwikkelingen in het stikstofdossier op de voet volgen. Voor slechts € 150 (exclusief BTW) kunt u ons steunen (via www.stikstofclaim.nl). We hebben uw steun hard nodig, want de strijd is nog lang niet gestreden!