Provincie Noord-Brabant blijft in gebreke, kort geding over stallenbesluit nadert

Stikstofclaim heeft Provincie Noord-Brabant andermaal gesommeerd te komen met inhoudelijke antwoorden op haar vragen. Stikstofclaim stelde een jaar geleden vragen over de Brabantse stalmaatregelen. In de tussentijd trad een nieuwe Brabantse coalitie aan. Deze verruimde de deadlines voor sommige sectoren enigszins, maar voor andere sectoren bleef het stallenbeleid van de vorige coalitie grotendeels overeind. Volgens de Provincie leveren die stalmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de stikstofneerslag op de natuur. Stikstofclaim signaleert daarentegen tegenstrijdig en gebrekkig beleid. Wanneer de Provincie in gebreke blijft en weigert met een inhoudelijke onderbouwing te komen, zal Stikstofclaim verdere rechtsmaatregelen (kort geding) treffen.

De sommatie is hier te downloaden: Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 10nov23