Afscheidsbrief van John Spithoven voor de aangeslotenen van Stikstofclaim

Geachte aangeslotenen van Stichting Stikstofclaim,

Middels dit schrijven  wil ik u mededelen dat ik als voorzitter en bestuurslid van Stichting Stikstofclaim (SSC) eind dit jaar stop. Ik zal hieronder mijn besluit toelichten.

Na mijn bestuurlijke inspanningen voor de Nederlandse Melkveehouders Vakbond  en Stichting Agrifacts heb ik samen met een aantal enthousiaste gemotiveerde mensen op 9 oktober 2019 Stichting Stikstofclaim mede opgericht. Wat volgde waren een aantal zeer intensieve jaren. Met het team hebben we maximale inspanning geleverd om uw belangen in het stikstofdossier te behartigen. Naast het voeren van juridische procedures en beheren van kennis inzake het stikstof dossier waren we ook een vraagbaak voor velen van u.

Het stikstofdossier kenmerkte zich na de bekende uitspraak van het hof op 29 mei 2019 voor velen als een regelrechte ramp. Enerzijds waren dat de bedrijven die als interimmer of als PAS-melder door de uitspraak onterecht geen of te weinig vergunningsrechten hadden. Anderzijds kwamen en komen bedrijven in de omgeving van een N2000 gebied meer en meer knel te zitten. En dit allemaal in een omgeving waar modellen bepalen in welk ‘bakje’ het bedrijf belandde. Daarnaast werd duidelijk dat de overheid geen generiek beleid in het huidige stikstofdossier kon uitrollen over de sector. De vlucht vooruit werd dan ook gemaakt door te sturen in de derogatie.

We staan op dit moment voor een keerpunt. Duidelijk wordt dat men keuzes maakt waarbij een gedeelte van de sector zal worden geofferd. Door middel van verdeeldheid zaaien worden ‘bakjes’ geleegd en gebieden herbestemd. Daarnaast heeft men de keuze gemaakt om van een focus op natuurkwaliteit te verschuiven naar emissiebeleid waarbij alle vergunde situaties in gevaar komen. Waarom sectorpartijen daarin meegaan, blijft voor mij een raadsel.

De afgelopen vier jaar heeft SSC aangetoond brood nodig te zijn voor u als aangeslotenen. Door de druk erop te houden hebben we veel kunnen voorkomen. Het meest daarbij in het oog springende was de zaak rondom de voermaatregel. Er lag een dijk van een dagvaarding op het bureau van de toenmalige minister, van Stikstofclaim met medewerking van dierenartsen en accountants. De dag voor het kort geding haalde de toenmalige minister bakzeil. Ze trok de regel in. Maar ook de zaken met PAS melders, het ontleden van het AERIUS model, zaken rond WOO verzoeken, derogatiebeschikking en positieve weigering hebben u verder geholpen. Daarmee heeft SSC haar plekje binnen de landbouw samenleving meer dan verdiend. Blijf SSC in de toekomst daarom ook steunen. Zonder uw steun kunnen zij niets!

Lichte gezondheidsproblemen in combinatie met de zeer forse inspanningen die nodig zijn voor het terugkrijgen van rechtvaardigheid in dit zware dossier, heeft mij doen besluiten om de verdere ontwikkelingen vanaf de zijlijn te aanschouwen.

Omdat ik nu terugtreed, is er een functie binnen het bestuur van SSC vacant. Voor wie graag haar of zijn steentje bij wil dragen, meld je aan.

Jan Cees Vogelaar gaat vanaf nu mijn functie als voorzitter overnemen. Ik wens hem heel veel succes in dit dossier.

Ik wil het team van SSC, te noemen het bestuur, de advocaten en juristen en de adviseurs heel hartelijk bedanken voor de steun de afgelopen jaren. Ze waren niet altijd even makkelijk, maar samen trokken we elkaar erdoorheen. En als laatste wil ik u, aangeslotene van SSC, bedanken voor uw financiële en morele steun. Zonder jullie kon ik niets, Bedankt!!!

John Spithoven