RIVM gaat emissiedata bijna alle bedrijven vrijgeven

De advocaat van het RIVM heeft vandaag laten weten dat de stichtingen Stikstofclaim en Mesdag Zuivelfonds de opgevraagde emissiedata van bedrijven, die gebruikt worden voor de onderbouwing van het stikstofbeleid van de overheid, zullen ontvangen. Op 13 december spanden beide stichtingen een kort geding aan tegen het RIVM, voor vrijgave van de emissiedata. De rechter oordeelde dat het RIVM voor 1 januari 2020 moest beslissen of zij de data beschikbaar stelt. Indien wel, dan moeten de data voor 7 januari worden opgeleverd. Zo niet, dan moet de reden kenbaar worden gemaakt. 

De advocaat van het RIVM heeft laten weten dat het gaat om de emissiegegevens van honderden industriële bedrijven, die tot nu toe niet openbaar waren. Van twee bedrijven worden de emissiegegevens niet openbaar gemaakt. Deze twee bedrijven hebben daar bezwaar tegen aangetekend om privacy-redenen. Om welke twee bedrijven het gaat, wil de advocaat van het RIVM niet zeggen.

Stikstofclaim en Mesdag Zuivelfonds zijn blij met het besluit van het RIVM. Tot nu toe zijn de emissiegegevens van zo’n 750 industriële bedrijven openbaar, van de naar schatting 8.000 tot 10.000 bedrijven, terwijl de boerenbedrijven ‘tot de laatste koe’ in beeld zijn. Het valt op dit moment niet te controleren of de overheid naast de boerenbedrijven, ook de andere bedrijven die stikstof uitstoten voldoende in beeld heeft. Over dat laatste hebben beide stichtingen twijfels.