Stichting Stikstofclaim wordt verwezen naar bodemprocedure

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in kort geding uitspraak gedaan in de Aerius-zaak die Stichting Stikstofclaim had aangespannen tegen de Staat.

Kort gezegd verklaart de rechter zich onbevoegd om op inhoud uitspraak te doen. Ze voert aan dat een inhoudelijk debat over de wetenschappelijke waarde van AERIUS zich niet voor een kort geding leent en verwijst dan ook door naar een bodemprocedure.

De hele stikstofproblematiek is een inhoudelijk zwaar en ingewikkeld dossier. De rechter heeft in deze uitspraak de nadruk gelegd op het onverbindend verklaren van een regeling waartoe zij slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan overgaan. SSC heeft echter niet gevraagd om onverbindend verklaring maar gevraagd de regeling tijdelijk buiten gebruik te houden, totdat de uitkomst van het rekenprogramma betrouwbaarder is en iedere wetenschappelijk twijfel wegneemt of een individueel project significante stikstofgevolgen heeft. SSC betreurt dat hieraan voorbij gegaan is omdat juist die grote marge in het rekenprogramma voor grote gevolgen zorgt in het hele stikstofbeleid en bij elk individueel project.

Dat de provincie het programma gebruikt en om die reden niet de Staat maar de provincie volgens de voorzieningenrechter gedagvaard had moeten worden is, gezien bovenstaande, naar ons oordeel niet juist. Dit gezien het feit dat een ministeriƫle regeling nu eenmaal wordt afgegeven door de Staat en niet door de provincie.

Voor SSC heeft de uitspraak niet het gehoopte resultaat en eventuele vervolgstappen worden nu overwogen. De uitspraak is te vinden onder ECLI:NL:RBDHA:2023:3601

Voor redactionele informatie kunt u contact opnemen met John Spithoven onder nummer 0612129178