Stikstofclaim bedankt alle organisaties die meewerkten om de veevoermaatregel van tafel te krijgen

Stikstofclaim bedankt alle organisaties en partijen die hebben meegewerkt om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Deze brede samenwerking heeft tot resultaat geleid: vandaag trok de minister de veevoermaatregel in. Op dat moment lag er een dijk van een dagvaarding bij de minister, met een aantal stevige (wetenschappelijke) onderbouwingen. Volgens de advocaten van Stikstofclaim was het voldoende om de veevoermaatregel twee keer van tafel te krijgen.

Stikstofclaim bedankt de dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de veterinaire wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde voor hun zeer degelijke werk. Zij kwamen op wetenschappelijke basis tot de conclusie dat de veevoermaatregel leidt tot aantasting van de diergezondheid en het dierenwelzijn. Wat hebben de dierenartsen ontzettend veel en belangrijk werk verricht. Dat de maatregel van tafel is gegaan is in belangrijke mate te danken aan het werk van de dierenartsen in de afgelopen maand.

Stikstofclaim bedankt de advocaten van Benthem en Gratama in Zwolle, die vele dagen en nachten doorwerkten om de juridische gaten in de veevoermaatregel bloot te leggen. Ook dank aan Damenlegal voor alle support.

Stikstofclaim bedankt Stichting Agrifacts (STAF), de adviseurs uit de wereld van het veevoer en de bedrijfseconomie. Zij hebben heel veel informatie verzameld, geanalyseerd en op een rij gezet. Waardoor de kosten en het gebrek aan onderbouwing van de maatregel duidelijk in beeld kwamen.

Stikstofclaim bedankt de organisaties die het kort geding steunden: de NMV en DDB als mede-eisers. Enkele individuele veehouders als mede-eisers. Agractie Nederland, NAJK, POV, NVP, FVS, FDF, Netwerk Grondig, VVK; tien boerenorganisaties die er stonden voor elkaar en elkaar steunen, het was van grote waarde.

Stikstofclaim bedankt LTO die koos voor het politieke en diplomatieke spoor om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. Om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen is alle inzet, via verschillende sporen, nodig.

Stikstofclaim bedankt alle boerenorganisaties in de veehouderij, alsmede de organisaties in de periferie van de veehouderij. Samen hebben wij dit voor elkaar gekregen. Bedankt!

Nog geen reden voor feest, steun nu de varkenshouders!

De veevoermaatregel voor rundveehouders mag dan wel van tafel zijn, maar er is geen reden voor feest. De minister wil nu de saneringsregeling van de varkenshouderij aangrijpen en de stikstof wegroven bij onze collega’s in deze sector. Laten wij ons allemaal samen blijven inzetten voor een rechtvaardig beleid voor alle sectoren. Stikstofclaim zal hier de lead nemen.