Zelfs boerenland bijgeplust als stikstofgevoelige natuur

Deze week bracht STAF een analyse naar buiten waaruit blijkt dat sinds 1 september 2017 in totaal zo’n 80.000 ha stikstofgevoelige natuur werd bijgetekend in Aerius. Buiten het zicht van belanghebbenden. Verschillende boeren checkten de habitatkaart in Aerius en zagen soms tot hun verbijstering dat hun eigen land was ingekleurd als ‘stikstofgevoelige natuur’.

Bij Stikstofclaim (en ook bij STAF) komen sinds de publicatie mails en telefoontjes binnen van boeren die tot hun verbijstering zagen dat hun eigen land in Aerius is ingetekend als ‘stikstofgevoelige natuur’. Het gaat om boeren met landerijen in Vogelrichtlijngebieden, zoals in de uiterwaarden en gebieden met een ‘weidevogelpakket’. Doordat de eigen landerijen opeens blijken te zijn ingetekend als stikstofgevoelige natuur, zijn sommige boerderijen opeens piekbelaster geworden voor de stikstofregelgeving. Alle boeren meldden dat het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur op hun grond, buiten hun medeweten is gebeurd.

Verder is een aantal berichten binnengekomen van boeren die hebben gezien dat veel stikstofgevoelige hexagonen zijn ingetekend in Aerius, vlakbij hun bedrijf. Omdat de afstand tussen stikstofgevoelige natuur en bedrijf hierdoor veel kleiner is geworden, neemt de impact van de stikstofregelgeving voor deze bedrijven toe. Ook hier zijn piekbelasters ontstaan. Alle boeren geven aan door niemand op de hoogte te zijn gesteld van het ‘bijplussen’ van stikstofgevoelige natuur nabij hun bedrijf.

Juridische toets

Stikstofclaim onderzoekt of de procedure die de overheid hier heeft gevolgd juridisch door de beugel kan en zal zo nodig een zaak beginnen. Ook is Stikstofclaim geïnteresseerd in praktijkgevallen. Een melding wordt op prijs gesteld. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.