Stikstofclaim maakt bezwaar tegen aanpassing derogatievoorwaarden

Stikstofclaim heeft deze week bezwaar aangetekend tegen de aanpassing van de derogatievoorwaarden. Het gaat specifiek om bezwaar tegen de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2023, nr. WJZ/43374877, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor de jaren 2024 en 2025 van de derogatiebeschikking 2022–2025.

Stichting Stikstof Claim (SSC) heeft twee bezwaren tegen de voorgestelde aanpassingen. Op grond van het Verdrag van Aarhus moet een overheid belanghebbenden actief en voldoende informeren over het instellen of wijzigen van milieumaatregelen. Stikstofclaim is van mening dat dit hier onvoldoende is gebeurd.
Daarnaast mogen belanghebbenden verwachten dat genomen maatregelen voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dat is naar mening van Stikstofclaim hier verre van het geval. Gehanteerde normen lijken eerder willekeurig gekozen.

De brief van Stikstofclaim is hier te lezen: 2024 0131 bezwaar aanscherping derogatie getekend