Stikstofclaim start kort geding over Nederlandse invulling Nitraatrichtlijn

Stikstofclaim is voornemens een kort geding te starten tegen het ministerie van LNV, om de invoering van enkele nieuwe mestregels op te schorten. Stikstofclaim is van mening dat bij een aantal Nederlandse invullingen van de Nitraatrichtlijn het Verdrag van Aarhus en het fairplay-beginsel niet worden nageleefd. Vandaag is het ministerie van LNV gevraagd verhinderdata door te geven, zodat een kort geding kan worden ingepland.

De brief van Stikstofclaim aan de Staat der Nederland (16 februari) is hier in te zien: brf minister 20240219_92785_1 def2