Stikstofclaim onderneemt juridische stappen tegen Provincie Gelderland voor stilletjes bijplussen stikstofgevoelige natuur

Met name in de provincie Gelderland is de afgelopen jaren veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend, zonder dat de provincie belanghebbenden daarvan op de hoogte heeft gesteld. De provincie heeft de boeren hierover niet geïnformeerd, waardoor een aantal boeren onnodig veel schade lijdt. Meerdere boeren zijn opeens ‘piekbelaster’ geworden voor de stikstofwetgeving, doordat de provincie stikstofgevoelige natuur heeft ingetekend op percelen van de boer of vlakbij hun boerderij. Doordat de provincie hierover niets heeft gecommuniceerd, hebben de boeren hierop niet kunnen anticiperen. Stikstofclaim heeft de Provincie Gelderland gesommeerd aansprakelijkheid te erkennen, de boeren alsnog te informeren, en de boeren schadeloos te stellen.

Het afgelopen jaar tekende Provincie Gelderland duizenden stikstofgevoelige hectares bij in de uiterwaarden van rivier de Rijn, waar relatief veel boeren agrarische percelen bezitten. Ook op de Veluwe werden afgelopen jaar duizenden hectares stikstofgevoelige natuur bijgeplust. In de jaren ervoor werden ook al tienduizenden hectares stikstofgevoelige natuur toegevoegd op de habitatkaart van stikstofmodel Aerius, in de provincie Gelderland. Dit allemaal zonder dat de Provincie Gelderland belanghebbenden hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Het geruisloos bijtekenen van stikstofgevoelige natuur heeft ingrijpende gevolgen voor boeren in de omgeving. Deze boeren worden door deze handelwijze van de Provincie opeens ‘piekbelaster’ voor de stikstofwetgeving, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. Met als gevolg dat deze bedrijven worden belemmerd in hun exploitatiemogelijkheden, en hun gronden meteen in waarde dalen. Immers deze zijn niet langer als gangbaar te verkopen. Verder hebben deze boeren niet kunnen controleren of de Provincie de natuur juist heeft gekarteerd. Evenmin hebben zij rekening kunnen houden met de nieuwe situatie bij hun bedrijfsvoering en inrichting van hun bedrijf.

Deze boeren moesten uit de media (Agrifacts, Investico) vernemen dat de situatie in hun regio is gewijzigd. Stikstofclaim vindt dat de Provincie Gelderland de boeren had moeten informeren, voordat de provincie was overgegaan tot het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur bij/op hun bedrijf. Stichtstofclaim sommeert de Provincie Gelderland binnen vijf dagen aansprakelijkheid te erkennen, met de boeren in gesprek te gaan, en de gevolgen van het intekenen voor deze bedrijven in kaart te brengen.