Stikstofclaim pakt Greenpeace aan in kort geding op 25 april 2024

Op 25 april diende het kort geding van Greenpeace tegen de Staat. Greenpeace startte vorig jaar zomer al een bodemprocedure om strenger stikstofbeleid af te dwingen, medio maart voegde ze daar een kort geding aan toe. Met dezelfde claim. Stikstofclaim was al toegelaten als belanghebbende in de bodemprocedure. Het was nog wel even spannend of Stikstofclaim ook in dit kort geding werd toegelaten. Dankzij haar pittige en kundige advocaat Robert van den Broek kreeg Stikstofclaim ook hier de voet tussen de deur. De rechter deed aan het begin van de zitting al uitspraak: Stikstofclaim is toegelaten.

 

Rechtszaal vol NGO’s, weinig pers

Volgens aankondigingen van de Rechtbank zou het druk worden en was de ruimte in de zaal beperkt: slechts 37 plaatsen. De plaatsen werden bij voorrang toebedeeld aan de strijdende partijen en hun gevolg. Greenpeace had zo’n tien bevriende milieu- en eco-organisaties meegenomen, waaronder MOB en Stichting Demeter. Ook het ministerie van LNV kwam met een grote delegatie. Wellicht was dit de reden dat de opkomst vanuit de pers tegenviel. Die pasten er simpelweg niet meer bij. Wel was er een livestream.

“Natuur valt in 2025 definitief om”

Greenpeace beweerde met stelligheid dat de natuur in 2025 onherstelbaar beschadigd zou zijn. In dat jaar lag het zogenaamde ‘point of no return’. Het is nú flink doorpakken, anders is het te laat, betoogde de organisatie. Deze bewering moest het belang van deze spoedprocedure onderstrepen, maar deed dat niet. Greenpeace kon geen enkele onderbouwing aanleveren voor haar bewering. Volgens het LNV-ministerie is er in 2025 voor geen enkele rode lijst soort of natuurtype een ‘point of no return’. “Op dit moment is overal nog herstel mogelijk.”

Land ontwrichtend eisenpakket

Het ministerie voerde verder aan dat de eis van Greenpeace Nederland zal ontwrichten. Greenpeace wil naast een maximale emissiereductie ook ultrasnel de 3.000 grootste stikstofuitstoters opkopen. Binnen drie maanden moet het plan er liggen en met de uitvoering zijn begonnen. Bij die 3.000 bedrijven zitten veel veehouderijen, maar ook energiebedrijven en afvalverwerkers. Tienduizenden mensen verliezen hierdoor hun baan en Nederlanders komen in de kou te zitten. De claim houdt tevens in dat de emissies óók in België, Duitsland en Groot-Brittannië met 70% omlaag moeten. “Zover gaan de bevoegdheden van de Staat niet”, aldus de Landsadvocaat.

Symboolpolitiek van Greenpeace

Advocaat Van den Broek van Stikstofclaim wees de rechter erop dat hier sprake is van symboolpolitiek. Het spoedeisende – een vereiste bij een kort geding – werd niet aangetoond. Ook wees Van den Broek erop dat de recente verkiezingsuitslagen hebben laten zien dat Nederland dergelijk beleid dat Greenpeace voorstaat, niet wil.

Van den Broek gaf de rechter vervolgens een inkijkje in een reeks onderliggende stukken van Greenpeace. Daar staat wat de organisatie met de rechtsgang beoogt: een einde aan de intensieve veehouderij. In Nederland mag alleen nog plaats zijn voor ecologische productie. Dat werd bevestigd door deze NGO. Van den Broek wees erop dat partijen die het raakt, erbij betrokken moeten worden. “Greenpeace heeft het niet voor het zeggen in een democratisch Nederland.”

Jan Cees Vogelaar, voorzitter van Stikstofclaim, kreeg tot slot van de rechter het woord, om zowel het ministerie als de NGO’s te laten horen wat hun werk momenteel aanricht binnen boerengezinnen. “Wij worden elke paar weken wel geconfronteerd met iemand die uit het leven is gestapt. Door jullie aanhoudende framing en kritieken op boeren. Het is heel gemakkelijk kritiek te spuien op boeren vanuit de grachtengordel. Jullie hebben geen idee wat dit doet met de boeren en hun gezinnen.”

Rechter heeft weinig haast

De rechter heeft beduidend minder haast dan Greenpeace. Over zes weken (op 6 juni) hoopt de rechter uitspraak te doen in dit kort geding.


Steun Stikstofclaim in de zaak tegen Greenpeace

In november 2024 start de bodemprocedure die Greenpeace heeft aangespannen tegen de Staat. Stikstofclaim zal ook hier als belanghebbende de belangen van de aangesloten boeren verdedigen. Juridische procedures kosten geld. Wilt u ons steunen in de strijd tegen Greenpeace, maak dan een financiële bijdrage over via: www.stikstofclaim.nl/doneren . Wij danken u hartelijk!