Stikstofclaim stelt zienswijze NPLG beschikbaar voor aangeslotenen

Stikstofclaim heeft een zienswijze NPLG beschikbaar gesteld voor aangeslotenen. Aangesloten hebben deze inmiddels toegemaild gekregen, inclusief een kleine handleiding. Ook zijn aangeslotenen geïnformeerd over het herzieningsverzoek derogatie. Hieronder kunt u de nieuwsbrief naar de aangeslotenen nalezen.

 

Zienswijze NPLG

Als bijlage treft u aan het voorbeeld “zienswijze inzake het Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG)”.

Gebruiksaanwijzing

De bijlage kunt u printen, uw gegevens invullen en ondertekenen.  Deze ingevulde en ondertekende bijlage stuurt u op, samen met een kopie van de bankoverschrijving van uw bijdrage aan Stichting Stikstofclaim. Deze dient niet ouder te zijn dan 8 maanden dus van na de datum 30 juni 2023. Op deze wijze is helder dat u de Stichting Stikstof Claim mandaat geeft om ook namens u de eventuele juridische procedure tegen de Staat te starten.

U bent te allen tijde vrij om het mandaat op te zeggen en dat aan Stichting Stikstofclaim kenbaar te maken.

Zowel de zienswijze als de kopie bankoverschrijving  in een envelop doen en opsturen naar onderstaand adres (aangetekend versturen heeft de voorkeur):

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
Zienswijze inzake Nationaal Plan Landelijk Gebied ( NPLG)
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

  • Bewaar het bewijs van aangetekend verzenden goed. Dat kan in de verdere procedure van belang zijn.
  • Plaats geen emailadres of telefoonnummer op uw brief. Dat voorkomt dat het ministerie uw zienswijze af kan doen met een telefoontje of algemeen mailtje dat ook nog eens gemakkelijk verloren kan gaan. Laat het ministerie per post reageren voor de dossieropbouw.
  • Mocht er na zes weken geen reactie zijn, verzend een rappel (dat is een herinnering. Stichting Stikstofclaim zal ook hier een voorbeeld van beschikbaar stellen over zes weken).
  • Het rappel ook aangetekend verzenden met daarbij ingesloten een kopie van het eerdere bewijs van versturen van het aangetekende stuk.
  • Mocht dan binnen 14 dagen geen inhoudelijke reactie komen van het ministerie van I&W dan kunt u I&W in gebreke stellen en de rechter verzoeken om een dwangsom op te leggen. Ook hierover zal Stikstofclaim u informeren en een voorbeeld beschikbaar stellen.

Bovenstaande procedure kan Stichting Stikstofclaim alleen voeren voor aangeslotenen. Voor niet aangeslotenen zijn wij niet ontvankelijk in een juridische procedure.

Herziening verzoek derogatie.

Vorig jaar heeft Stichting Stikstofclaim tweemaal een brief gezonden aan de minister van LNV met een aantal opmerkingen over het derogatie verzoek. Daarop is de reactie gekomen dat er meer tijd nodig was om inhoudelijk te reageren, de reactie bleef uit.

Op 31 januari hebben we de minister nogmaals een brief gezonden met het verzoek binnen 14 dagen te reageren. Ook hierop ontvingen wij geen reactie.

Onze advocaat, mr. van den Broek, heeft nu een brief gezonden aan LNV met daarin het verzoek verhinderdata op te geven zodat we de kwestie van het funeste derogatiebeleid op niet wetenschappelijk onderbouwde gronden aan de rechter kunnen voorleggen. Als we deze procedure gaan inzetten zullen we ook bij de rechter de vraag voorleggen om de huidige maatregelen van nv gebieden, bufferstroken en de verlaging van aanwendingsnorm op te schorten voor de aangeslotenen van Stichting Stikstofclaim.

Mochten wij hierin slagen dan kan dat voor u  de negatieve gevolgen van het onzalige mestbeleid mogelijk enigszins verlichten

De brief van mr. van den Broek aan LNV en een persbericht kunt u vinden op de website.