Stikstofclaim wijst LNV en Provincie Brabant op onrechtmatigheid stikstofbeleid

Het Ministerie van LNV en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben vorige week een brief ontvangen van de advocaten die de procedures voeren namens Stikstofclaim. In de brieven wordt respectievelijk de onrechtmatigheid van de ingevoerde Beleidsregels salderen en de voorgenomen wijziging van de Meststoffenwet onder de aandacht gebracht. Stikstofclaim heeft tevens een gesprek aangevraagd met zowel het Ministerie van LNV als GS Noord-Brabant over de onrechtmatigheid van dit stikstofbeleid. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan wil Stikstofclaim een juridische procedure beginnen.

Reacties

Reacties zijn gesloten.