Veehouder let op uw zaak! Houd omgevingsvisies en (bestemmings)plannen in de gaten

Via integrale opgaven en ruimtelijke ordening wordt door provincies en gemeenten hard gewerkt aan structuurvisies, omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, bestemmings -en inpassingsplannen. Allemaal gericht op het medio 2023 creëren van zones rondom de N2000 gebieden en het uitbreiden van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Soms heten het overgangsgebieden en dan weer landschapsgronden. De regels in de gebieden gaan in belangrijke mate bepalen of er nog ruimte is voor veehouderijbedrijven en welke maatregelen veehouders moeten nemen om te mogen blijven boeren. Veehouders let dus op uw zaak! Houd de omgevingsvisies en (bestemmings)plannen goed in de gaten en kom tijdig op voor uw rechten.

Stikstofdossier muurvast
Het stikstofdossier zit muurvast, juridisch wordt de situatie steeds wankeler. Veel bedrijven buiten de landbouw hebben geen deugdelijke vergunning voor de uitstoot van stikstof. De Kritische Depositie Waarden (KDW) zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, Aerius is niet doelgeschikt met onnauwkeurigheden van meer dan 100% en de wet (wsn) stelt onhaalbare niet doelmatige doelen.
Niemand kan onderbouwen welke natuurwinst €25.000.000.000 belastinggeld voor stikstofreductie gaat opleveren. Rijk en provincies gooien het daarom over een andere boeg. Ze kiezen voor het spoor van ruimtelijke ordening via bestemmingsplannen, op basis van integrale opgaven en bijbehorende omgevingsvisies.

Omgevingsvisies op basis van onvolledig ecologisch assessment
Ter onderbouwing van de omgevingsvisies werken meerdere provincies aan gebiedsanalyses. Dat gebeurt op basis van een ecologisch assessment van de N2000 gebieden. De oorzaken van een gebrekkige staat van de natuur worden daarmee in beeld gebracht. Prima zou je denken! Precies datgeen waarom de landbouw al jaren vraagt. Want zonder goede diagnose, geen goede behandeling. Maar wat blijkt, in de ecologische assessments worden stikstof en bodemmonsters buiten beschouwing gelaten. Op dat punt houden de provincies vast aan een gemodelleerde werkelijkheid, gebaseerd op het ongeschikte Aerius en de slecht onderbouwde KDW. Het ecologisch assessment is dus onvolledig! Dat geeft te denken. Een extra reden om de komende maanden en jaren de omgevingsvisies en (bestemmings)plannen goed in de gaten te houden.
Bereid u voor, lees de bijlage en dien tijdig uw zienswijze in. Damen Legal heeft op verzoek van SSC een korte instructie opgesteld inclusief een voorbeeld zienswijze. Om veehouders wegwijs te maken in de wereld van omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Veehouders doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden, door informatie in de bijlage te lezen. En te zorgen dat zij tijdig hun rechtspositie veilig stellen door (samen met collega’s) zienswijzen in te dienen. Daarmee kunnen veehouders een poging doen om gelegaliseerde grondroof te verhinderen en om onnodige maatregelen te voorkomen die de bedrijfsvoering frustreren.

Bijlage: Een korte instructie en een voorbeeld voor een zienswijze. Download deze hier: Stikstofclaim – instructie en voorbeeld zienswijze structuurvisies en bestemmingsplannen (1)

 


Maak SSC nog sterker en steun financieel

Het Bestuur van SSC roept alle veehouders in Nederland op om zich aan te sluiten. Voor slechts €150 (ex BTW) maakt u SSC nog sterker, om deze #stikstofaffaire een halt toe te roepen. SSC bereidt zich voor op een jarenlange juridische strijd. Ook ketenpartijen en sympathisanten kunnen deze strijd financieel steunen. Ga daarvoor naar www.stikstofclaim.nl.