Verantwoording uitgaven Stikstofclaim in 2021

Stikstofclaim houdt permanent de vinger aan de pols in het stikstofdossier. Niet alleen op landelijk niveau worden ontwikkelingen in de gaten gehouden, maar ook op provinciaal en lokaal niveau. Hiervoor worden onder andere de ontwikkelingen op het bedrijfsniveau van een groep aangeslotenen gevolgd.

In 2021 werden de volgende uitgaven gedaan:

Juridische ondersteuning en advisering: 33.000 euro

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek (KDW): 10.000 euro

(Financiƫle) administratie: 3.500 euro

Reis- en verblijfskosten bestuur: 3.500 euro