Uitspraak rechtbank Arnhem inzake positieve weigering, aangespannen door Stikstofclaim

Op 18 oktober 2022 deed rechtbank Gelderland een uitspraak inzake de rechtszekerheid omtrent de positieve weigering van een natuurvergunning. Stichting Stikstofclaim is deze zaak samen met een veehouder gestart, nadat de bewuste veehouder bij een wijziging op zijn bedrijf een positieve weigering van de provincie Gelderland kreeg in plaats van een natuurvergunning. In onderstaande link vindt u de uitspraak.

ECLI:NL:RBGEL:2022:5829, Rechtbank Gelderland, AWB – 21 _ 3521 (rechtspraak.nl)

Er worden op dit moment veel projecten met intern salderen gerealiseerd. Hiervoor is sinds 1 januari 2020 geen natuurvergunning meer nodig. Dat oordeelde de Raad van State in de uitspraak Logtsebaan van 20 januari 2021. Een veehouder kan met een Aerius-berekening aantonen dat er sprake is van intern salderen en dat het project geen toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Hiervoor heeft de veehouder dus geen natuurvergunning meer nodig. Als de veehouder toch een natuurvergunning aanvraagt, dan doet de provincie deze af met een positieve weigering. Provincies nemen daar een disclaimer in op. De inhoud van de disclaimer is dat aan de positieve weigering (mogelijk) geen rechten meer kunnen worden ontleend op het moment dat de wetgeving, de rechtspraak of het (stikstof)beleid wijzigt (bijv. de emissiefactoren of Aerius). De disclaimer ondermijnt daardoor de rechtspositie van de veehouder.

Uitspraak van de meervoudige kamer op 18 oktober 2022 is nu dat een positieve weigering evenveel rechten geeft als een natuurvergunning. Dat betekent dat het voor veehouders die hun bedrijf op basis van intern salderen ontwikkelen, raadzaam is om een natuurvergunning
aan te vragen bij het bevoegd gezag. Dan moet de provincie daar namelijk een besluit over nemen. Als dat een positieve weigering is, geeft dat volgens de rechtbank evenveel rechten als een natuurvergunning. Een eigen Aerius-berekening levert die rechten niet op, met alle
mogelijke gevolgen van dien.
Onze advocaat Franca Damen heeft in haar blog ook aandacht aan de uitspraak besteed.

Natuurvergunning, positieve weigering of alleen eigen AERIUS-berekening? – Franca Damen – advocaat stikstof

Zowel de veehouder als Stichting Stikstofclaim beraden zich op een hoger beroep bij de Raad van State, dit om de uitspraak een landelijke dekking te geven.