Bestuurswijziging binnen Stikstofclaim

Beste aangeslotenen, donateurs en relaties van Stichting Stikstof Claim,

Afgelopen herfst heeft Geke Karssens aangegeven het bestuur te verlaten vanwege haar functie als beleidsmedewerker voor de BBB in Drenthe. We danken Geke voor haar inzet en vooral juridische scherpstelling van de SSC-inzet op de dossiers die we onderhanden hebben en waar ze haar footprint duidelijk in heeft achtergelaten. Wij hebben Geke leren kennen als een no nonsens en zeer doortastende collegiale bestuurder. Geke, succes met je nieuwe baan bij BBB Drenthe.

Twee weken geleden heeft onze medeoprichter en bevlogen voorzitter John Spithoven aangegeven terug te treden als voorzitter. John hecht eraan om u als aangeslotenen zelf per brief de achtergrond toe te lichten van zijn terugtreden als voorzitter. Iets wat wij zeer goed begrijpen. U vindt deze hier.

Als collega bestuursleden begrijpen wij de stap en hebben begrip voor deze stap die John met pijn in het hart heeft genomen. Wij hebben John de afgelopen vier jaar ervaren als een ongelofelijke vechter met een niet aflatende inzet voor het belang van de aangeslotenen bij SSC. Als mens en bestuurder heel fijn om mee te werken, hoewel we af en toe moeite moesten doen om John bij te benen. John heeft SSC tot een club met impact gemaakt waar overheden rekening mee houden, waar rechters SSC ontvankelijk verklaren in rechtszaken en waar belangenbehartigers kennis komen tappen als ze het uitkomt.

John, bedankt voor je enorme inzet, het er altijd zijn voor SSC al was het op de meest onmogelijke momenten van vakanties of lief & leed in de familie, je was altijd inzetbaar en stond voor de zaak.

Van zowel Geke als John wordt door het bestuur op gepaste wijze  afscheid genomen. In het begin van het nieuwe jaar zullen we gesprekken aangaan met kandidaten voor het bestuur ter vervanging van Geke en John.

Jan Cees Vogelaar is bereid gevonden het voorzitterschap van SSC op zich te nemen en na aanvulling van het bestuur komend voorjaar worden de diverse rollen in het bestuur weer nader bezien.

Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief met een opsomming van de lopende procedures en activiteiten van afgelopen periode en daarbij een verzoek om een vrijwillige bijdrage. Dit doen we met opzet apart omdat we als bestuur apart willen stilstaan bij het terugtreden van Geke en John en dit niet willen laten ondersneeuwen in een dan lange nieuwsbrief.

Nogmaals Geke en John bedankt we zullen jullie missen!

 

Bestuur Stichting Stikstof Claim,

Marcel Doeschot, Mieke Smits, Piet Faber, Jan Cees Vogelaar