Overheid jaagt op latente vergunningsruimte

Stikstofclaim (SSC) heeft kennisgenomen van de antwoorden op de Kamervragen dd. 21 december 2021 gesteld door kamerlid Vestering ¹. Uit het antwoord op de eerste vraag valt op te maken dat de minister van LNV samen met de provincies een verkenning uitvoert over de mogelijkheden van het intrekken van de latente ruimte in verleende vergunningen.
SSC verzoekt de minister en de provincies nationale en Europese wetgeving te respecteren als het gaat om het eigendomsrecht van een vergunning. SSC beschikt over een juridisch memo ². SSC adviseert haar aangeslotenen daar kennis van te nemen. Daarnaast verwijst SSC naar artikel 2.33 tweede lid van de WABO, waar duidelijke afspraken staan vermeld omtrent het (deels) intrekken van een vergunning.
SSC adviseert haar aangeslotenen om een vergunning te realiseren en regelmatig volledig te benutten volgens het genoemde artikel in de WABO. Dat artikel vermeldt dat een vergunning (deels) kan – na het volgen van een bezwaar en beroepsprocedure- worden ingetrokken als er gedurende een periode van 3 jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.
Mochten minister en/of provincies de bestaande wetgeving niet respecteren omtrent omschreven problematiek dan zal SSC in het verweer komen namens haar aangeslotenen.

1) Detail 2021D51082 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
2) Juridisch onderzoek naar eigendomsrecht van een gerealiseerde vergunning – Stikstofclaim