SSC kaart kwestie van ambtelijke belangenverstrengeling aan bij Provincie Gelderland

Stikstofclaim heeft bij Provincie Gelderland opheldering gevraagd over de dubbele pet van een van haar medewerkers. Deze medewerker is als ecoloog werkzaam bij de provincie, op het terrein van natuurbeleid. Daarnaast is deze medewerker voorzitter van Stichting Taurus, die grote grazers exploiteert in diverse natuurgebieden, alsmede directeur van Wildernisvlees BV.

Stikstofclaim vindt een dergelijke verwevenheid van functies zorgwekkend en wil van de provincie vernemen hoe de objectieve planvorming en besluitvorming voor de in Gelderland wonende boerengezinnen gewaarborgd is.

De brief van Stikstofclaim is hier te downloaden: 2022 0107 brief provincie gelderland Goderie

 

Correctie toegevoegd op 07/01/2022: Abusievelijk is in de brief vermeld dat de betrokken ambtenaar directeur is van Wildernisvlees. Dit is onjuist. Hij is bestuurder bij Wildrundvlees.