Stikstofclaim: ‘Staak opkoop boerengrond vanwege miljoenenclaim door verboden staatssteun’

Stikstofclaim wil dat het ministerie van Landbouw het onteigenen van boerengronden voor natuurontwikkeling per direct staakt. De kans is namelijk reëel dat de gronden helemaal niet gebruikt kunnen gaan worden voor natuurontwikkeling. Natuurorganisaties hangt immers een miljoenenclaim boven het hoofd, vanwege onterecht verkregen subsidies. Dat geld hebben zij niet op de plank liggen. Er zullen dan noodgedwongen gronden moeten worden verkocht. “Het kan niet zo zijn dat boerengronden worden onteigend, om boetes van overheden en natuurorganisaties te kunnen betalen.”

Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen kregen in de periode 1993 – 2012 veel grond ‘toegeschoven’ voor natuurontwikkeling. Het gaat voor een deel om onteigende boerengrond. Het oordeel van het Europese Hof van Justitie in december 2020 was vernietigend: hier is sprake van verboden staatssteun. Het gaat om honderden miljoenen euro’s aan onterecht verstrekte steun. De kans is reëel dat die miljoenen terugbetaald moeten worden. De Commissie moet nu alsnog de zaken onderzoeken, die zij destijds verzuimde te toetsen. Dat onderzoek is op 1 december 2021 gestart.

Stikstofclaim eist dat LNV-minister Schouten het onteigenen van nieuwe boerengronden onmiddellijk stop zet, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de Europese Commissie. De kans is reëel dat de bevoordeelde natuurorganisaties de onterechte subsidies weer moeten terugbetalen. Zij hebben het geld niet op de plank liggen, waardoor gedwongen grondverkopen voor de hand liggen. Nieuw verworven boerengronden kunnen daardoor noodgedwongen in de verkoop gaan. Het natuurbeleid moet mogelijk worden herzien.

Stikstofclaim heeft vandaag minister Schouten verzocht om  de opkoop van landbouwgronden en ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden te staken, totdat er meer duidelijkheid is. Als de minister  geen gehoor geeft aan het verzoek, dan overweegt SSC een kort geding te starten.