Uit WOB-stukken blijkt: Aerius ongeschikt

Onlangs maakte het ministerie van LNV een reeks stukken openbaar. Dit naar aanleiding van een WOB-verzoek van Jan Cees Vogelaar. Vogelaar vroeg inzage in de validatie (ijking) van het Aeriusmodel. Dit model vormt de basis van het huidige stikstofbeleid.

De volgende stukken kunt u hier downloaden:

1. Besluit op WOB-verzoek. Besluit op WOB-verzoek

2. Toelichting bij de validatierapporten. Toelichting validatierapporten

3. The Kincaid case. Comparing results of the OPS model with measurements around a high source. The Kincaid case

4. OPS Test Report Falster and North Carolina. Comparing results of the OPS model with measurements around two pig

farms in Falster and North Carolina. OPS Test Report Falster and North Carolina

5. Prairie grass experiment. Prairie grass experiment

In het kort

Rapport nummer 3 betreft metingen van de ammoniakconcentratie. Er is over een korte periode gemeten. De ammoniak, afkomstig van varkensbedrijven, werd gemeten tot 300 meter van de bron (Denemarken) en tot 700 meter van de bron (USA). Er vonden geen depositiemetingen plaats.

Rapport 5 betreft een onderzoek waarbij zwaveldioxide is gemeten. De emissies van een hoge bron waren tot 20 km waarneembaar. De emissies uit de lage bron tot 800 meter.

Conclusies 

1. Aerius/OPS is niet gevalideerd met depositiemetingen van ammoniak.

2. Aerius/OPS is niet gevalideerd met depositiemetingen van NOx.

3. Aerius/OPS is niet gecorrigeerd voor invloeden van buitenaf die niets met de emissie en depositie van de bron te maken hebben.

Deze informatie is achtergehouden voor de commissie Hordijk, de Tweede Kamer en de rest van Nederland.