Stikstofclaim stelt deadline: ‘Gelderland moet onzorgvuldigheid in Aerius aanpassen’

Stikstofclaim heeft Provincie Gelderland op 4 februari jl. verzocht de onzorgvuldige kartering van de leefgebieden van de zwarte specht en draaihals in rekenmodel Aerius aan te passen. Rekenmodel Aerius werkt met uiterste precisie. Berekeningen moeten worden gemaakt op zeer hoog detailniveau. Het rekenmodel vraagt dat hoge detailniveau niet alleen van boeren, maar ook van de natuurkarteringen.

Op 4 februari 2022 bracht Stikstofclaim de onzorgvuldige kartering van de leefgebieden van zwarte specht en draaihals op de Veluwe onder de aandacht van de provincie. Deze liet daarop weten inhoudelijk te zullen reageren. Ondanks een reminder op 25 maart, werd er nog geen antwoord ontvangen. Stikstofclaim heeft de provincie nu een deadline gesteld.

De brief is hier in te zien: Brf Drenth 17 mei 2022